Special thanks

I would like to acknowledge generous assistance from the below people and their help with development of this app.

 • Ivan Pavlíček - many changes in Help section, styling in HTML/CSS
 • Samuel Berezňanin - Slovak interface translation
 • Daniel Herrera - Spanish interface translation
 • many other users helping me with beta-testing

If you would like to participate on changes to the program, please feel free to contact me and we can agree on the right level of cooperation.

Your ideas and suggestions

There are many features in this app, which were added thanks to email from users. The application has changed over time in order to help you learn better. Below are some features which were added

 • Create your own flashcards and import flashcards (only full version)
 • Import detects compound terts and multi-word flashcards (only full version, Alice Felkelová)
 • Review can be terminated and shorten the time required to finish your daily lesson (Jiří Kinšt)
 • Improved synchronization after online lesson changes in MyLessons (Jarmila Zákoutská)
 • Cvičení v MyLessons zobrazují také kompetně naučená slovíčka (Jiří Kinšt)
 • Pořadí kartiček lze ve cvičení promíchat (Barbora Havlová, Luboš Březina)
 • Zahájení časomíry pro novou lekci se spustí po dokončení aktivity Learn New (Luboš Březina)
 • Vylepšení v průvodci instalací a reset úrovní (Jan Cibulka)
 • Průvodce instalací si pamatuje nastevenou volbu obtížnosti (Jan Cibulka, Jana Hůrková)
 • Stránky Wornet a slovník seznam.cz nyní podporují zoom (Miloš Šmíd)
 • Slovní druhy na kartičkách jsou v češtině (Milan Čížek)
 • Opravené překlepy v nápovědě a ostatních textech (Marek Seda)
 • Pořadí kartiček v Recap lze nyní promíchat a mění se při každém spuštení (Martin Šusta)
 • Časová prodleva mezi lekcemi je nastavitelná (Ondřej Mikulášek)
 • Přidáno přes 6000 kartiček s víceslovnými výrazy (Ondra Macek)
 • Ke všem kartičkám je fonetická výslovnost (Marka Grossman)
 • Nové lekce lze omezit a vybírat jen z vlastních slovíček (Eva Husáková)
 • Zpřesněný primární překlad a možnost omezení počtu zobrazených překladů (Axyom Merlin)
 • Plná verze lépe stahuje audiovýslovnost (Pert Štěrba)

Máte-li nějaký nápad na vylepšení pošlete mi email a budu se nové funkce snažit naimplementovat co nejdříve.